Материалы для утепления дома: пенопласт или минеральная вата?

Утеплення пінопластом або мінеральною ватою? Недоліки утеплення мінватою, переваги утеплення пінопластом. Який утеплювач краще, надійніше, більш довговічний, безпечніше для здоров'я людини? Чим краще утеплити будинок в Києві та Київській області? Особливості утеплення фасаду пінопластом...

Пiнопласт або мiнеральна вата

(різниця між мінеральною ватою та пінопластом в утепленні фасадів житлових будинків, чим краще утеплити стіни будинку)

Багато хто вважає, що різниця між пінопластом і мінватою для утеплення фасаду не істотна і схиляються до утеплення мінеральною ватою, зважаючи на її нібито дихаючі і більш екологічно прийнятні якості.

Проте варто відзначити, що виняткові паропроникні властивості дозволяють мінеральній ваті пропускати і максимальну кількість вологи, яка осідає всередині фасаду за принципом губки, погіршуючи теплоізоляційні властивості, призводить до промерзання та руйнування фасаду зсередини, створює хвилястість декоративного шару, внаслідок чого утворюються тріщини і псується естетичний зовнішній вигляд фасаду. Також накопичення вологи в мінеральній ваті супроводжує відшаровування зовнішнього захисного клейового шару разом із шаром декоративно-захисного оздоблення фасаду. Термін служби такої теплоізоляції зазвичай не перевищує 5-7 років. Фасад просто обсипається. А всередині такої фасадної губки селиться величезна кількість грибків і шкідливих мікроорганізмів.

Що ж до екологічності мінвати, то випаровування клейових хімічних композицій, що входять до складу мінеральноватних плит, є шкідливими і більш того небезпечними для здоров'я людини. В свою чергу пінополістирольні плити є однорідним продуктом спінювання полістиролу без будь-яких шкідливих для навколишнього середовища і людини випаровувань або ж випромінювань в процесі експлуатації.

До того ж пінопластове утеплення теж дихає, але дихає розумно: не вбирає вологу через більш щільну структуру і відсутність пористості. Така система утеплення пропускає повітря через шви та повітряний прошарок за плитами пінопласту, створюючи достатній рівень вентиляції для більш довговічного терміну служби теплоізоляційного шару і декоративно-захисного шару фасаду.

Варто також відзначити, що пінопласт краще утримує тепло взимку (прохолоду влітку), ніж мінвата, через більш низьку теплопровідність матеріалу. А ще утеплення пінопластом придатне конкретно під наш кліматичний пояс, діапазон температур якого не допускає для даного матеріалу деформацій, що створюють тріщини і нерівності на поверхні фасаду.

Справедливості заради, треба сказати, що... Так! Мінеральна вата - прекрасний і незамінний матеріал для утеплення, але тільки в пристроях вентильованих фасадів, які відрізняються особливо високою вартістю, трудомісткістю і відсутністю альтернатив декоративних рішень. Це матеріал для висотних новобудов бізнес-класу, торговельно-розважальних комплексів і адміністративних будівель. Для утеплення житлових будинків за технологією мокрий фасад застосування мінвати категорично неприпустимо.

Пінопласт і тільки пінопласт дасть необхідні показники теплоопору, забезпечить якість і довговічність фасаду будівлі, збереже тепло у Вашому будинку, Ваші гроші, час, здоров'я і нерви


пенопласт комплекс цена киев доставка комплектация фасада


Пенопласт или минеральная вата

(разница между минеральной ватой и пенопластом в утеплении фасадов жилых домов, чем лучше утеплить стены дома)

Многие считают, что разница между пенопластом и минватой для утепления фасада не существенна и склоняются к утеплению минеральной ватой ввиду её якобы дышащих и более экологически приемлемых качеств.

Однако стоит отметить, что исключительные паропроницаемые свойства позволяют минеральной вате пропускать и максимальное количество влаги, которая оседает внутри фасада по принципу губки, ухудшая теплоизоляционные свойства, приводит к промерзанию и разрушению фасада изнутри, создаёт волнистость декоративного слоя, впоследствии чего образуются трещины и портится эстетичный внешний вид фасада. Также накопление влаги в минеральной вате сопутствует отслаиванию внешнего защитного клеевого слоя вместе со слоем декоративно-защитного оформления фасада. Срок службы такой теплоизоляции обычно не превышает 5-7 лет. Фасад попросту осыпается. А внутри такой фасадной губки селится огромное количество грибков и вредных микроорганизмов.

Что же касается экологичности минваты, то испарения клеевых химических композиций, входящих в состав минеральноватных плит, являются вредными и более того опасными для здоровья человека. В свою очередь пенополистирольные плиты являются однородным продуктом вспенивания полистирола без каких-либо вредных для окружающей среды и человека испарений либо же излучений в процессе эксплуатации.

К тому же пенопластовое утепление тоже дышит, но дышит по-умному: не впитывает влагу ввиду более плотной структуры и отсутствия пористости. Такая система утепления пропускает воздух через швы и воздушную прослойку за плитами пенопласта, создавая достаточный уровень вентиляции для более долговечного срока службы теплоизоляционного слоя и декоративно-защитного слоя фасада.

Стоит также отметить, что пенопласт лучше удерживает тепло зимой (прохладу летом), чем минвата, из-за более низкой теплопроводности материала. А ещё утепление пенопластом применимо конкретно под наш климатический пояс, диапазон температур которого не допускает для данного материала деформаций, создающих трещины и неровности на поверхности фасада.

Справедливости ради, нужно сказать, что... Да! Минеральная вата - прекрасный и незаменимый материал для утепления, но только в устройствах вентилируемых фасадов, которые отличаются особо высокой стоимостью, трудоёмкостью и отсутствием альтернатив декоративных решений. Это материал для высотных новостроек бизнес-класса, торгово-развлекательных комплексов и административных зданий. Для утепления жилых домов по технологии мокрый фасад применение минваты категорически недопустимо.

Пенопласт и только пенопласт даст необходимые показатели теплосопротивления, обеспечит качество и долговечность фасада здания, сохранит тепло в Вашем доме, Ваши деньги, время, здоровье и нервы.